BC56 Balkongmarkis

Nordic Light BC56
Detta är en speciell ballkongmarkis där man inte har något tak
att fästa benen som normalt sett används till en balkongmarkis.
Istället så sitter den på vägg med glidarmar som gör att du kan
ställa vinkeln på den själv. Välj till profiltak för att skydda duken
när den är upprullad på rullen.

Manövrering
På grund av att denna använder glidarmar så kan den bara
vevregleras av säkerhetsskäl. I första hand måste man ställa
ner armarna till rätt läge för att kunna veva in eller ut markisen.
När den väl är ute så kan du bestämma vinkel på armarna.

Montage
BC56 monteras direkt på vägg och lika så glidskenorna till armarna.
Takprofilen som finns som tillval monteras också direkt på vägg
med separata konsoler.

Minsta rekommenderade lutningen är 15° grader

Markisväv
Vi använder oss av markisväv med dagens bästa kvalitet. Väven
heter spinnfärgad akrylväv. Den finns i väldigt många kulörer
och mönster för att den ska passa just dina önskemål.

Dimentioner
Maxbredd: 4 meter
Armutfall: 0.6 - 2.2 meter