Motor & Automatik Utvändigt

Motorisering av solskydd är något som ständigt växer då allt fler inser fördelarna vad gäller komfort och ekonomi.

Komfort avser det faktum att det blir så enkelt att manövrera ditt solskydd, via brytare, sändare, automatik eller varför inte din smartphone. Vid automatik säkerställer du att solskyddet gör jobbet när du är borta och att du då har en komfortabel temperatur i hemmet när du kommer hem.

Den ekonomiska biten kommer framför allt in där kylsystem finns i fastigheten, såväl som för privatpersonen med sin luftvärmepump men framför allt för större fastigheter med aktivt kylsystem. Ett solskydd kan betala sig på mycket kort tid om förutsättningarna är rätt.

Våra motorer för det utvändiga är 230 VAC-motorer och finns i två grundtyper, standardmotor som manövreras via brytare eller radiomotor som manövreras via radiosändare i någon form, dock måste alla motorer matas med 230 VAC.
Standardmotorer används oftare till större projekt medans det på mindre projekt och privatsidan oftast används radiolösningen.

Följ länkarna nedan för de två olika alternativen.